Stop 5G

Om 5G

Forskning advarer om kollaps af økosystemer, men myndighederne er ikke bekymrede!

5G skal rulles ud i hele landet. Det vedtog et enigt Folketing sidste år. Udvalgte steder i landet har teleselskaberne allerede påbegyndt opsætning af 5G antenner, uden at der er lavet nogen form for konsekvensundersøgelse. Der er heftig diskussion bl.a. på sociale medier, men også blandt debattører og politikere, om 5G har alvorlige konsekvenser eller ej. 5G debatten vokser i flere andre europæiske lande, og i Bruxelles er der besluttet midlertidigt stop for udrulningen pga. advarsler om helbredseffekter.

 ”Det er en miljøtrussel” kontra ”Vi skal ikke være urolige”

Den ene front argumenterer med forskning i hånden, som påpeger, at 5G blot er næste skridt i udviklingen af de velkendte 2G, 3G og 4G, og at sundhedsaspektet ikke bør fylde ret meget i debatten, da de internationale grænseværdier fuldt ud overholdes. Den anden front argumenterer også med forskning i hånden, men denne forskning påpeger, at 5G vil være en ny ”miljøgift”, som oven på 2G, 3G og 4G vil belaste naturen og mennesket katastrofalt, og at det bl.a. kan ende med, at de vigtige blomsterbestøvende insekter uddør. 

Hvad skal man som borger, medie og politiker tro på? Sundhedsmyndighederne og store dele af folketingspolitikerne siger ”Vi skal ikke være urolige”. International forskning og flere NGO'er siger ”Dette er en miljøkatastrofe”. 

Internationalt paradoks 

Debatten om sundheds- og miljøskader ved stråling fra trådløs teknologi har forløbet igennem mange år lige siden udrulningen af 2G og 3G. Paradokset er dog, at på den ene side advarer internationale organer som Europarådet og Det Europæiske Miljøagentur om sundheds- og miljørisici. På den anden side forsvarer myndighederne grænseværdier, der ignorerer langtidseffekter og cocktaileffekter og kun anerkender forskning, der har fokus på opvarmning af en kropsdel efter kort tids udsættelse for stråling som fx en telefonsamtale på 6 minutter. Al anden forskning kasseres

 

 
nach oben