STOP 5G .dk

Dansk webinar om 5G og stråling d. 17. September kl. 20:00

Klik her for at se eller gense webinaret på Youtube

Hør foredrag om Videnscentret for elektro-forurening, hvordan du forhindrer opsætning af telemaster, om de "usynlige ofre" for elektrosmoggen og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, de europæiske og internationale samarbejdsnetværker mod elektrosmog og 5G, samt om strålingens helbredseffekter og videnskaben bag samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G udrulningen.

Se intro video

Besøg organisationer mod 5G

Nej til 5G

Videnscentret for elektro-forurening’ har som formål at oplyse, viden dele samt uddanne almindelige mennesker om ikke bare et kommende 5G netværk, men også om konsekvenserne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling i al almindelighed herunder konsekvenserne for mennesker, dyr og fauna samt på vores miljø og klima i det hele taget.

Folke­bevægelsen
VITA

Folkebevægelsen Vita undersøger problematikkerne ved trådløs forurening. Vi består af private borgere og kommunikerer gennem vores Facebook gruppe og Telegram. Vi arrangerer demonstrationer, laver oplysende film, deler foldere ud og indsamler viden. Vi indsamler løbende penge ind til juridisk arbejde vedr. problematikken.

EHS-Foreningen

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren ved elektromagnetiske felter og trådløs teknologi, samt tilbyder information, rådgivning og netværk til mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

Stop 5G
Inter­national

Our mission is to support the global effort to stop 5G because it poses an immediate threat to life on earth. We rely on evidence-based information and non-violent actions in keeping with the vision of Stop 5G International. It is our hope that these days of peaceful actions will bring greater public awareness about the harms of 5G and start a dialogue about wiser technology options for a safer and more life-affirming future.

Europæisk samarbejde

18 EU lande står nu bag borger projektet Stop(((5G))) Stay Connected but Protected. Målet er at alle 27 EU lande vil støtte op om initiativet. Borgerprojektet foreslår EU Kommissionen at udarbejde ny lovgivning, som dikterer betydeligt lavere grænseværdierne for mikrobølgestråling, lovgivning som skal beskytte dyr, planter og biotoper mod ødelæggelse i forbindelse med bl.a. den stigende minedrift for råstoffer til 5G teknologi udrulningen samt lovgivning der skal beskyttelse borgerne mod datamisbrug og overvågning. (Der er link til hjemmesiden på vej snarest).

Rådet for Helbreds­sikker Tele­kommunikation

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation henvender sig til befolkningen, pressen, politikere, myndigheder samt tele- og elektronikbranchen: Vi oplyser om sundhedsrisici ved mobilstråling, og mulighederne for at begrænse bestrålingen. Vi arbejder for, at der tages beskyttende forholdsregler i forhold til trådløse teknologiers skadelige stråling. Vi opfordrer til, at der udvikles og udbredes trådløse teknologier, der er helbredssikre - eller mindre skadelige.

Alun.dk

Hvordan man samarbejder med sine naboer for at stoppe en telemast:

  • -arbejd sammen med naboer og tag kontakt til kommunen
  • -tag kontakt til lokal politikere
  • -tag kontakt til lokale aviser og journalister

Artikler på Alun.dk:

5G – dette fortæller staten og teleselskaberne os ikke!

5G – leger regeringen med ild og med dit helbred?